-

Mgr. Robert Rotrekl

advokát

Úvod

Dnešní doba s sebou přináší rychlé změny ve společnosti, ekonomice, způsobu života a též rychlý vývoj a časté změny právních předpisů. Proto se naše kancelář snaží poskytovat právní služby komplexního charakteru a volí profesionální a individuální přístup ke svým klientům.

Právní služby poskytujeme formou konzultací, připomínkováním a sepisováním smluv a jiných dokumentů, zastupováním při obchodních jednáních s partnery klienta a v neposlední řadě v řízení před soudy, správními a státními orgány.

-


Jiří „Nox“ Petruželka © 2007 Technická podpora